Pirkimo - pardavimo taisyklės


Bendrosios nuostatos
Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB "Vintažas" (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „Vintazine.lt“.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).
3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką patvirtindamas užsakymą.
4. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

Apmokėjimas ir pristatymas
1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per vieną darbo dieną, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį išsiųsti Pirkėjo užsakytas ir sandėlyje užsakymo metu turimas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos. Užsakomas prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti per 2-3 savaites nuo prekių apmokėjimo dienos.

Pirkėjo teisės ir pareigos
1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

Pardavėjo teisės ir pareigos
1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Prekių grąžinimas
1. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
Prekes grąžina pirkėjas savo lėšomis. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
2. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.
3. Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas, bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

Akcijos ir dovanos
1. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatyta tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atvėju privaloma grąžinti ir dovaną.
2. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami

Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.